احسان محروقی

وینگر ۲۲ ساله پیام که شماره ۱۱ را میپوشد و سابقه بازی در تیم های آسمان و مهاجرنوین مشهد را دارد و قابلیت بازی در پست مهاجم هدف از مهمترین ویژگی های اوست‌

اسکرول به بالا