امید صداقت

مهاجم آینده دار و جوان اول پیامی ها است که سابقه بازی در ابومسلم ثامن را در کارنامه دارد.او محصول تیم های پایه پیام توس است و پیش از این در تیم زیر ۲۳ ساله های پیام توس سابقه حضور دارد.

اسکرول به بالا