امیر رضا مالدار

امیررضا مالدار

امیررضا مالدار، سرعت فوق العاده، اعتماد به نفس بالا، قدرت دور زدن مدافعین کناریحریف و ارسال توپ روی دروازه و شوت زن

پست بازی : وینگر راست

اسکرول به بالا