حسین شجیع به پیام توس پیوست

حسین شجیع به پیام توس خراسان پیوست

به گزارش روابط عمومی باشگاه پیام توس خراسان

حسین شجیع مهاجم سابق تیم های پدیده خراسان ،نسل ابومسلم و نیم فصل اول شهرخودرو با عقد قراردادی به پیام توس پیوست.

روابط‌ عمومی باشگاه پیام توس.

حسین شجیع در باشگاه پیام توس خراسان
اسکرول به بالا