سعید اصغرپور

مدافع باتجربه و بلند قامت پیام که بازوبند کاپیتانی پیام در اختیار اوست.
او سابقه بازی در سیاه جامگان،آسمان و امید وحدت بیرجند را دارد و بعد از یک دهه مجددا پیراهن پیام را بر تن میکند و شماره ۵ متعلق به اوست

اسکرول به بالا