پرچم و نام با اصالت پیام بر فراز قله شیرکوه

پرچم و نام با اصالت بر فراز قله شیرکوه توسط نعمت الله فرخنده کوهنورد خراسانی و پیشکسوت سابق پیامی ها.

روابط عمومی باشگاه پیام توس خراسان

اسکرول به بالا