شهدای رزکان کرج

پیام توس خراسان در مقابل شهدای رزکان کرج

هفته هجدهم لیگ دسته دوم ایران

پیام توس خراسان – 1

  • احسان محروقی دقیقه ۲۰

شهدای رزکان کرج – 1

  • محمدرضا ملایی دقیقه ۳۷

روابط عمومی باشگاه پیام توس خراسان

اسکرول به بالا